------------------------ Ons team ------------------------

Sien Gebruers

Sien Gebruers

Telefoonnummer:0472 02 31 56
E-mailadres:  sien_gebruers@hotmail.com

Ik ben Sien Gebruers en studeerde in juni 2016 af als logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Logopedie is mijn passie! Ik vind dat elk kind een individuele aanpak verdient. Ik leg dan ook mijn hart en ziel in het geven van therapie en ga ervoor om elk kind de best mogelijke behandeling te geven. Ik sta steeds open voor een goede communicatie met ouders, school en andere hulpverleners. Om een kind zo goed mogelijk te behandelen, vind ik multidisciplinaire samenwerking zeer belangrijk.

Tijdens mijn opleiding deed ik stage in verschillende settings (school, groepspraktijk, revalidatiecentrum,…) en hier groeide mijn liefde voor het behandelen van kinderen. Mijn grootste interesse gaat uit naar taal- en spraakproblemen. Ik specialiseerde me in het behandelen van zeer jonge, onverstaanbare kleuters met een fonologische stoornis. Daarnaast volg ik het postgraduaat Meertaligheid aan Thomas More Antwerpen om ook hier mijn kennis te verbreden en te specialiseren. Wanneer een kind zich aanmeldt met een meertalige achtergrond, zal ik mijn uiterste best doen om een volledig beeld te krijgen van het Nederlands en de moedertaal. De moedertaal zal ook steeds worden opgenomen in de therapie. Verder zijn kinderen met leermoeilijkheden natuurlijk ook van harte welkom! Wanneer ik hun kan laten groeien, in vaardigheden en in zelfvertrouwen, voel ik me de koningin te rijk. Kinderen laten stralen, dat is mijn grootste doel!

Behandelingen --------------------------------------------
  • shapetaal- en spraakproblemen (meertalige problematieken, fonologische stoornissen)
  • shapeleerproblemen (lezen, schrijven, rekenen)
  • shapearticulatie moeilijkheden
  • shapelogopedische behandeling in combinatie met orthodontie